หน้าหลัก | ทำไมต้องใช้เรา | ระยะเวลาและเงื่อนไข | การแก้ปัญหา | ติดต่อเรา
ระยะเวลาและเงื่อนไข
  • ซอฟแวร์ CHN Manager ไม่ผูกขาดระยะเวลาการใช้งาน ท่านจะสามารถหยุดใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อท่านต้องการ
  • ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะอยู่ที่เครื่องของท่านเท่านั้น ซึ่งหากถูกโจรกรรมข้อมูลเราจะสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบ
  • ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟแวร์ CHN Manager
  • Copyright © 2019 CHN Manager
    ซอฟแวร์บริหารและจัดการระบบสต๊อกและขายสินค้าออนไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มาร่วมเป็นสังคมเดียวกันกับเราเพื่อรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย